REKRUTACJA

Od września 2016 Przedszkole Nutka będzie działać jako przedszkole publiczne.

Rekrutacja na rok 2017/2018 trwa od 1marca do 15 marca 2017 roku

Edukacja dziecka w godz. 8:00 – 13:00 jest bezpłatna. W tym czasie jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego MEN oraz bezpłatne zajęcia dodatkowe:

- język angielski

- plastyka

- klub eko

- rytmika

- hiszpański z elementami tańca

- gimnastyka

- kuchcikowo i inne

Dodatkowe opłaty:

 

Szczegóły rekrutacji

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018
do publicznych przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Czosnów oraz niepublicznych przedszkolach realizujących zadanie publiczne w zakresie wychowania przedszkolnego.


1.  Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych biorące udział w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018:

1) Publiczne Przedszkole w Kaliszkach, Kaliszki 170, zapewnia maksimum 30 miejsc, minimum 10 miejsc,

2) Publiczne Przedszkole w Kazuniu Nowym, ul. Główna 6, zapewnia maksimum 60 miejsc i minimum 20 miejsc,

3) Niepubliczne Przedszkole „Elemelek”, Janów Mikołajówka, ul. Wojska Polskiego 249, zapewnia maksimum 88 miejsc i minimum 20 miejsc,

4) Niepubliczne Przedszkole Zielona Akademia, Czosnów, ul. Warszawska 29, zapewnia maksimum 74 miejsc i minimum 8 miejsc,

5) Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”, Czeczotki, ul. Brzozowa 17c, zapewnia maksimum 25 miejsc i minimum 18 miejsc,

6) Niepubliczne Przedszkole „Bajeczka”, Izabelin-Dziekanówek, ul. Środkowa 5, 05-092 Łomianki, zapewnia maksimum 54 miejsc i minimum 54 miejsc,

7) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej  w Cząstkowie Mazowieckim, Cząstków Mazowiecki 55,

8) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej  w Łomnie, Łomna 133,

9) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej  w Sowiej Woli, ul. Szkolna 108,

10) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej  w Małocicach, ul. Wojska Polskiego 76,

11) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej  w Kazuniu Polskim, ul. Szkolna 8,

12) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej  w Kaliszkach, Kaliszki 170,

13) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej  w Kazuniu Nowym, ul. Główna 6,

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Dzieci KONTYNUUJĄCE edukację przedszkolną w dotychczasowym publicznym przedszkolu, niepublicznym przedszkolu realizującym zadanie publiczne z zakresu wychowania przedszkolnego lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018. Rodzice tych dzieci zobowiązani są jednak w terminie od 14.03.2017 r. do 21.03.2017 r. złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.


Formularz deklaracji jest dostępny w przedszkola publicznych, przedszkolach realizujących zadanie publiczne w zakresie wychowania przedszkolnego, oddziałach przedszkolnym w szkołach podstawowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czosnów.


2. Postępowanie rekrutacyjne, postępowanie uzupełniające


Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czosnów oraz przedszkolach niepublicznych realizujących zdanie publiczne w zakresie wychowania przedszkolnego będzie trwało od 22.03.2017 r. do 07.04.2017 r.

 

Harmonogram rekrutacji, wzory dokumentów rekrutacyjnych, zasady postępowania rekrutacyjnego dostępne są na stronach wyżej wymienionych placówek oraz Urzędu Gminy Czosnów – do pobrania


WOZRY DOKUMENTÓW DO POBRANIA:

 

Piotr Rutkowski 

Zastępca Wójta Gminy Czosnów